Kopírovanie, viazanie, laminovanie


Kopírovanie a tlač zo súboru

1-stranne

Formát   A5   čiernobielo

0,10 €

                 A5   farebne

0,20 €

Formát   A4   čiernobielo

0,15 €

                 A4   farebne

0,35 €

Tlač zo súboru

Formát   A3   čiernobielo

0,30 €

                 A3   farebne

0,70 €

2-stranne

Formát   A5   čiernobielo

0,20 €

                 A5   farebne

0,40 €

Formát   A4   čiernobielo 

0,30 €

                 A4    farebne

0,70 €

Tlač zo súboru

Formát   A3   čiernobielo

0,60 €

                A3    farebne

1,40 €

pri kopírovaní nad 250 ks zľava podľa formátu, bližšie info na predajni


Tlač fotografií na fotopapier

lesklý fotopapier                                                                    matný fotopapier

formát A5.....................................................0,40 €                                formát A5...............................................................................0,50 €

formát A4.....................................................0,50 €                                formát A4...............................................................................0,70 €

formát A3.....................................................1,00 €                              formát A3.........................................................................1,50 €


Hrebeňová väzba

Formát A4/A3 užšia strana                                         Formát A5

do 50 strán..........................................1,50 €                                       do 50 strán......................................................0,80 €

do 100 strán.......................................2,00 €                                       do 100 strán...................................................1,00 €

do 130 strán........................................2,50 €                                      do 130 strán.....................................................1,20 €


Špirálová/kovová väzba

Formát A4/A3 užšia strana                                                        Formát A5

do 50 strán...........................................2,50 €                                       do 50 strán...................................................1,50 €

do 100 strán........................................3,00 €                                       do 100 strán................................................2,00 €

do 130 strán........................................4,30 €                                       do 130 strán.................................................3,30 €


Laminovanie

Formát  A5...............................................1,00 €/1 strana

Formát  A4..............................................1,50 €/1 strana

Formát  A3..............................................2,80 €/1 strana


Vizitky

minimálny počet na výrobu je 12 kusov
                                                                                 1 strana                                       obojstranne
12 - 100 ks......................................................... 0,10 €/ks ............................................  0,20€
100 - 240 ks....................................................  0,10 €/ks ............................................  0,20€
241 - 600 ks....................................................  0,10 €/ks ............................................  0,15€
601 - 1000 ks.................................................  0,10 €/ks ............................................  0,15€
nad 1000 ks..................................................... 0,05 €/ks .............................................  0,10€

uvedené ceny sú základné a môžu sa navýšiť v závislosti od ceny vizitkového papiera.

Skenovanie a grafická úprava

1 - 10 strán A4......................................................................................  0,15 €/1 strana

11 - 200 strán A4................................................................................  0,30 €/1 strana

201 - 650 strán A4............................................................................  0,45 €/1 strana

651 - 1000 strán A4..........................................................................  0,55 €/1 strana


Kaligrafické služby

1 slovo..................................................................0,50 €

1 hodina textu...................................................15,- €

1 strana A4 textu.............................................15,-€

1 strana A3 textu.............................................30,-€