Kalendár akcií

Papiernictvo TINA od februára 2019 organizuje a uskutočňuje vo svojich vyčlenených priestoroch predajne prednášky, kurzy a workshopy zamerané na kreatívnu tvorbu a duchovný rozvoj. Uvedené termíny sa môžu za istých okolností zmeniť v prípade, ak sa lektor nemôže z vážneho dôvodu dostaviť na kurz. Zaplatená záloha sa v tomto prípade vráti, resp. použije na nový náhradný termín. 

Na kurzy a prednášky sa môžete prihlasovať osobne na predajni, telefonicky na čísle 0949 58 38 58 alebo aj mailom na adrese: info@papiernictvo-tina.sk


Dátum           Akcia                                                                                       Čas v hod.                Cena       ZŤP a seniori

6.4.2019       Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE              15:00 - 18:30             10,-€              8,-€

10.4.2019     Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE              15:00 - 18:30             10,-€              8,-€

13.4.2019     Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                         10:00 - 15:00             35,-€           30,-€

                      Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE              15:00 - 18:30             10,-€             8,-€

18.4.2019    Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE               15:00 - 18:30             10,-€             8,-€ 

24.4.2019    Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE               15:00 - 18:30              10,-€            8,-€

27.4.2019    Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                           10:00 - 15:00             35,-€         30,-€      

                     Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                15:00 - 18:30             10,-€           8,-€

4.5.2019     Prednáška SLOVANSTVO - NÁVRAT KU KOREŇOM        10:00 - 15:00            10,-€           8,-€ 

                    Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:30            10,-€           8,-€

11.5.2019   Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                             10:00 - 15:00            35,-€         30,-€

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:30            10,-€           8,-€

15.5.2019   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:30            10,-€          8,-€

17.5.2019    OSHO meditácie s lektorkou Biankou                                  17:00 - 18:15             14,-€        12,-€