Kalendár akcií

Papiernictvo TINA od marca 2019 organizuje a uskutočňuje vo svojich vyčlenených priestoroch predajne prednášky, meditácie, kurzy a workshopy zamerané na kreatívnu tvorbu a duchovný rozvoj. Uvedené termíny sa môžu za istých okolností zmeniť v prípade, ak sa lektor nemôže z vážneho dôvodu dostaviť na kurz. Zaplatená záloha sa v tomto prípade vráti, resp. použije na nový náhradný termín. 

Na kurzy a prednášky sa môžete prihlasovať osobne na predajni, telefonicky na čísle 0949 58 38 58 alebo aj mailom na adrese: info@papiernictvo-tina.sk


Dátum           Akcia                                                                                       Čas v hod.                Cena       ZŤP a seniori

8.2.10.2020  Workshop KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV               10:00 - 15:00           40,-€          36,-€ 

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:00            10,-€            8,-€

12.2.2020 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00            10,-€            8,-€

15.2.2020 Kurz MAĽOVANIE BODKOVOU TECHNIKOU                       10:00 - 15:00            40,-€         36,-€

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:00            10,-€           8,-€

19.2.2020 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00            10,-€           8,-€

22.2.2020  Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                             10:00 - 15:00            40,-€        36,-€

                     Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                 15:00 - 18:00             10,-€         8,-€

23.10.2019  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                 15:00 - 18:00             10,-€         8,-€

26.2.2020 Kurz MAĽOVANIE BODKOVOU TECHNIKOU                       10:00 - 15:00             40,-€       36,-€

                    Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                 15:00 - 18:00              10,-€         8,-€

29.2.2020 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00              10,-€         8,-€