Kalendár akcií

Papiernictvo TINA od marca 2019 organizuje a uskutočňuje vo svojich vyčlenených priestoroch predajne prednášky, meditácie, kurzy a workshopy zamerané na kreatívnu tvorbu a duchovný rozvoj. Uvedené termíny sa môžu za istých okolností zmeniť v prípade, ak sa lektor nemôže z vážneho dôvodu dostaviť na kurz. Zaplatená záloha sa v tomto prípade vráti, resp. použije na nový náhradný termín. 

Na kurzy a prednášky sa môžete prihlasovať osobne na predajni, telefonicky na čísle 0949 58 38 58 alebo aj mailom na adrese: info@papiernictvo-tina.sk


Dátum           Akcia                                                                                       Čas v hod.                Cena       ZŤP a seniori

3.10.2019  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:30             10,-€           8,-€

5.10.2019  Workshop MAĹOVANIE BODKOVOU METÓDOU              10:00 - 15:00            40,-€          36,-€ 

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:30            10,-€            8,-€

10.10.2019 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                 15:00 - 18:30            10,-€            8,-€

12.10.2019 Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                            10:00 - 15:00            40,-€         36,-€

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:30            10,-€           8,-€

16.10.2019 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                 15:00 - 18:30            10,-€           8,-€

19.10.2019  Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                           10:00 - 15:00            40,-€        36,-€

                     Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                15:00 - 18:30             10,-€         8,-€

23.10.2019  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                15:00 - 18:30             10,-€         8,-€

26.10.2019 Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                           10:00 - 15:00             40,-€       36,-€

                    Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                15:00 - 18:30              10,-€         8,-€

30.10.2019 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                15:00 - 18:30              10,-€         8,-€