Kalendár akcií

Papiernictvo TINA od marca 2019 organizuje a uskutočňuje vo svojich vyčlenených priestoroch predajne prednášky, meditácie, kurzy a workshopy zamerané na kreatívnu tvorbu a duchovný rozvoj. Uvedené termíny sa môžu za istých okolností zmeniť v prípade, ak sa lektor nemôže z vážneho dôvodu dostaviť na kurz. Zaplatená záloha sa v tomto prípade vráti, resp. použije na nový náhradný termín. 

Na kurzy a prednášky sa môžete prihlasovať osobne na predajni, telefonicky na čísle 0949 58 38 58 alebo aj mailom na adrese: info@papiernictvo-tina.sk


Dátum           Akcia                                                                                       Čas v hod.                Cena       ZŤP a seniori

6.6.2020   Workshop KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                   10:00 - 15:00           40,-€          36,-€ 

                  Kurz MAĽOVANIE BODKOVOU TECHNIKOU                       10:00 - 15:00           40,-€          36,-€

                  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00            10,-€            8,-€

10.6.2020 Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00            10,-€            8,-€

13.6.2020  Kurz MAĽOVANIE BODKOVOU TECHNIKOU                      10:00 - 15:00            40,-€         36,-€

                  Workshop KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                   10:00 - 15:00            40,-€         36,-€

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:00            10,-€           8,-€

17.6.2020   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00            10,-€           8,-€

20.6.2020    Kurz KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                           10:00 - 15:00            40,-€        36,-€

                   Workshop KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                  10:00 - 15:00             40,-€        36,-€

                   Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                  15:00 - 18:00             10,-€         8,-€

24.6.2019  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00             10,-€         8,-€

27.6.2020 Kurz MAĽOVANIE BODKOVOU TECHNIKOU                       10:00 - 15:00             40,-€       36,-€

                  Workshop KALIGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV                   10:00 - 15:00              40,-€       36,-€

                  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                   15:00 - 18:00              10,-€         8,-€

3.7.2020  Prednáška ČAKRY/MUDRY A SAMOLIEČENIE                    15:00 - 18:00              10,-€         8,-€