Blok A4 čistý špirálový

poznámkový blok so špirálou na hlave 

1,50 €