Kaligrafické cvičné zošity - Brush lettering A3 a A4 s fixami

Na žiadosť kurzantov a klientov papiernictva TINA som sa rozhodla dať do predaja sadu kaligrafických cvičných zošitov pre typ písma Brush Lettering, ktorý používam na svojich kurzoch. Zošity sú vo formáte A3 a A4. Tento typ písma je jednoduchý, v praxi využiteľný a vhodný na mnoho popisov. V zošite A3 si precvičujete písmo so štetcovou kaligrafickou fixou čiernou značky ECOLINE, zošit A4 je na precvičenie tohto písma linerom čiernym 0,5 značky ELITE od spoločnosti Centropen. V ponuke máme tiež túto sadu s odporúčanými kaligrafickými fixami iných farieb.    

31,00 €